ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแค ผู้ประกอบการ/โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และชุมชน ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ทรงประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมสังฆปริณายก ณ วัดบ่อน้ำเค็ม ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ทดแทนศาลาที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง และบูรณะปฏิรูปสังขรณ์อาคารต่างๆ ของวัดบ่อน้ำเค็ม โดยมี คุณประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในพิธี