วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
จัดโครงการ “ วิ่งด้วยใจ ให้น้อง ๆ ”
นำโดย คุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม (Engineering Solution Services Manager),
คุณวิชชา ทรงประยูร
(ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) และ คุณอนุชิต พยอมน้อย
(ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) พร้อมกับผู้ประกอบการภายในนิคมฯ หนองแค
และ ชุมชน
โดยรอบนิคมฯ หนองแค ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายแปลก เทพรัตน์
(นายอำเภอหนองแค) เป็นประธานในการเปิดโครงการ