สภาพแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ ในจังหวัดสระบุรี อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน วนอุทยาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สนามกอล์ฟ สถานบันการศึกษา และชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งสามารถ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ภายในนิคมฯ และรวมถึงครอบครัว

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ใกล้ชุมชนที่สามัคคีและรักสงบ

ใกล้สถานศึกษาและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งยังมีภูมิทัศน์ที่มีความเป็นธรรมชาติ