ติดต่อเรา

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
61 หมู่ 1 ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18230

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
T : +66 3637 4089
F : +66 3637 4085

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
T : +66 3637 4087-8
F : +66 3637 4085

ศูนย์ปฎิบัติการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
T : +66 3637 4086
F : +66 3637 4085