Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

วันเด็กแห่งชาติ 2564

วันเด็กแห่งชาติ 2564 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) ฐานะผู้ัพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ ผู้ประกอบการในนิคมฯ หนองแค โดยจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบใหม่ หรือ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)...

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process โดย คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น ผู้มอบรางวัล...

ตู้ กนอ.ปันสุข