Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

กิจกรรมจิตอาสาทำความดี เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นิคมอุตสาหกรรมหนองแคและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค พร้อมกับชุมชน ตำบลโคกแย้ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดลานวัด ทำความสะอาดโบสถ์ วิหารวัดหนองผักชีเหนือและร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีและภัตตาหาร ณ วัดหนองผักชีเหนือ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process โดย คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น ผู้มอบรางวัล...

ตู้ กนอ.ปันสุข