Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

Run For Kids 2019

โครงการ “กนอ.ช่วยชีวิต ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 01/2567

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวราวุฒิกร เจนการศึก (ทำการแทน ผอ.สน.นค.) ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2...

การซ้อมแผนป้องกันอพยพในกรณีฉุกเฉิน ปี 2565

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 การซ้อมแผนป้องกัน/อพยพในกรณีฉุกเฉิน ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัท คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์...

ตู้ กนอ.ปันสุข