Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

โครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม “นักสืบสายลม”

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกับเครือข่าย Eco Green Network จัดโครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม "นักสืบสายลม" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับไลเคน รวมถึงการ work shop ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความรู้นอกห้องเรียน และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนอีกด้วย นิคมอุตสาหกรรมหนองแคขอขอบคุณเครือข่าย Eco Green Network ที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อร่วมโครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม ครั้งนี้ วันที่...

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process โดย คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น ผู้มอบรางวัล...

ตู้ กนอ.ปันสุข