Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการจัดเวทีสานสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย Eco Green Network ประจำปี 2564

วันที่ 29-30 มี.ค. 2564 นายวิชชา ทรงประยูร ผอ.สน.นค. ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนานิคมฯ หนองแค จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ...

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯหนองแค ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธงขาวดาวเขียว เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตร่วมกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ชุมชนได้รับความรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 2 โรง คือ 1.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด...

ตู้ กนอ.ปันสุข