Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

การซ้อมแผนป้องกันอพยพในกรณีฉุกเฉิน ปี 2565

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 การซ้อมแผนป้องกัน/อพยพในกรณีฉุกเฉิน ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัท คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์...

ตู้ กนอ.ปันสุข