ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวราวุฒิกร เจนการศึก (ทำการแทน ผอ.สน.นค.) ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “กนอ.ช่วยชีวิต ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม” ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค โดยมีผู้ประกอบการและชุมชนบริเวณรอบนิคมฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 67 ท่าน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 60 ยูนิต **สำนักนิคมอุตสาหกรรมหนองแคขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้**