วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-World Class โอกาสนี้ คุณอนุชิต พยอมน้อย (ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) และ คุณสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์ (ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก คุณวีริศ อัมระปาล (ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) พร้อมทั้งวิสาหกิจ ตำบลโคกแย้ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน Eco Innovation Forum 2023