เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
นายสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์ ผอ.สน.นค. ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (EIA Monitoring) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค