เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค นำถุงยังชีพไปมอบให้กับทาง วัด โรงเรียน และชุมชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม