วันที่ 19-20 ม.ค. 2566 นายสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์ ผอ.สน.นค. ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนานิคมฯ หนองแค จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ การจัดเวทีสานสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย Eco Green Network ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเกษตรต้นแบบด้านพลังงาน ไร่เพื่อนคุณ จังหวัดบุรีรัมย์