วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์ (ผอ.สน.นค.) ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “กนอ.ช่วยชีวิต ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม” (ปีงบประมาณครั้งที่ 1/2566) (ครั้งที่ 3/2565) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค โดยมีผู้ประกอบการและชุมชนบริเวณรอบนิคมฯ เข้ารับการบริจาคเลือด ทั้งสิ้น 93 คน ได้จำนวนเลือด 32,400 cc.