วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-World Class โอกาสนี้ คุณอนุชิต พยอมน้อย (ผู้แทนผู้บริหารบริษัทผู้พัฒนา) และ คุณวราวุฒิกร เจนการศึก (ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) พร้อมทั้งวิสาหกิจกลุ่มอาชีพแปรรูปเห็ด ตำบลโคกแย้ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022