ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 การซ้อมแผนป้องกัน/อพยพในกรณีฉุกเฉิน ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัท คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์ จำกัด และหน่วยงานท้องถิ่น