วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (สน.นค.) ดำเนินงานด้าน CSR กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนชีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมหนองแค