วันที่ 29 กันยายน 2564 ในงาน Eco Innovation Forum 2021 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ เอสซีจี เซรามิกส์ ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง สามารถคว้า 2 รางวัล “ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class” และ “ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Energy ” พร้อมใบประกาศ “ โรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ”

โอกาศนี้ คุณนำพล มลิชัย (Managing Director) พร้อมด้วย คุณอนุชิต พยอมน้อย (Industrial Estate Business Manager) และ คุณอภิเชษฐ ชำนิ (Sustainable Development Manager) รับโล่เกียรติยศ และ ใบประกาศเกียรติคุณจาก คุณจุลพงษ์ ทวีศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกกรม) ผ่านการจัดงานแบบ Virtual Event ย้ำความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนไปตามนโบยาบที่สำคัญของประเทศต่อไป