วันที่ 29-30 มี.ค. 2564 นายวิชชา ทรงประยูร ผอ.สน.นค. ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนานิคมฯ หนองแค จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการจัดเวทีสานสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย Eco Green Network ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ประสานงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสวายสอ และ ไร่เพื่อนคุณ ต.โคกม้า จ.บุรีรัมย์