นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ใน เอสซีจี เซรามิกส์ เดินหน้าย้ำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (TGO) ใน “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ ECO-World Class ที่กำลังจะดำเนินการยื่นขอตรวจรับรองช่วงปลายปี ภายในงาน คุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม Engineering Solution Business Manager เป็นตัวแทนในการลงนาม โดยมี คุณวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และทีมงาน