ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นิคมอุตสาหกรรมหนองแคและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค พร้อมกับชุมชน ตำบลโคกแย้ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดลานวัด ทำความสะอาดโบสถ์ วิหารวัดหนองผักชีเหนือและร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีและภัตตาหาร ณ วัดหนองผักชีเหนือ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี