วันเด็กแห่งชาติ 2564 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) ฐานะผู้ัพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ ผู้ประกอบการในนิคมฯ หนองแค โดยจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบใหม่ หรือ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการของจังหวัดสระบุรีโดยนำของขวัญและข้าวเหนียวไก่ทอดไปแจกจ่ายให้กับเด็กในชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขาโปร่งแล้ง, ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณศร, ชุมชนวัดไทยงาม, ชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลหนองไข่น้ำ โดยมีชุดของขวัญทั้งหมด 400 ชุด ข้าวเหนียวไก่ทอด 240 กล่อง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมหนองแคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์งบประมาณและแรงงานจากสมาชิกเครือข่าย Eco Green Network ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกันทำอาหารและร่วมแจกจ่ายของขวัญและข้าวเหนียวไก่ทอด นิคมอุตสาหกรรมหนองแค โดย นายวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้