นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Water
และ การรักษาระบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco–Excellence
งานนี้ คุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม (Engineering Solution Business Manager)
และ คุณวิชชา ทรงประยูร (ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) เข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตร
รางวัล Smart Water 4.0 โดย คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น ผู้มอบรางวัล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา