บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค ได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล Smart Process
โดย คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น ผู้มอบรางวัล ในงาน Eco Innovation Forum 2020
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา