ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค นำโดย คุณอนุชิต พยอมน้อย (ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) และคณะ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา