ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

และ ผู้ประกอบการ/โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค นำโดย ผอ.วิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เดินสายถวายเทียนจำนำพรรษา
วัดหนองผักชีเหนือ วัดบ่อน้ำเค็ม และวัดไทยงาม ในเขตพื้นที่รอบนิคมฯ หนองแค