ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นำภาพบรรยากาศการซ้อมแผนป้องกัน/อพยพในกรณีฉุกเฉิน ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2563 (ดำเนินการโดย นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนรอบนิคมฯ)