บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน้ำอัดลมกระป๋อง ให้กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน