ด้วยความใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย กับ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค แวะทักทาย และมอบผลไม้หนุนการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ