ในวันที่ 8 พฤษาคม 2563 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค นำโดย นายวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ คุณอนุชิต พยอมน้อย
ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค สนับสนุนข้าวสารให้กับ เทศบาลหินกอง , อบต.หนองไข่น้ำ , อบต. โคกแย้ , อบต. หนองจรเข้ เพื่อสำหรับช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)