นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเข้าร่วมงานนิทรรศการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้นำเกมส์สนุก ,ของรางวัล และจัดบูทงานความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ความปลอดภัยและความสนุกจากการเล่นเกมส์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563