ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
และ ผู้ประกอบการ/โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค พร้อมกับชุมชนตำบลโคกแย้ จัดกิจกรรมเชิญชวน
จิตอาสาทำความดี ร่วมกันทำความสะอาด วัดบ่อน้ำเค็ม เนื่องในวันมาฆาบูชา