ในวันที่ 22 มกราคม 2563 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเฆ่
เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองตะเฆ่ และ ปลูกต้นไม้เลียบคลอง/ถนน หมู่ 3 สายหนองโสน-หนองรี
นำโดยนายแปลก เทพรัตน์ (นายอำเภอหนองแค) เป็นประธานในการเปิดโครงการ