นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจัดโครงการ “เวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Eco Green Network”
และโครงการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน ณ. จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562