วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (สน.นค.) ดำเนินงานด้าน CSR ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และการสื่อสารเชิงรุก ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2564 ซึ่งวันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาลา การเปรียญ โบสถ์ วิหาร ลานวัด และปลูกต้นทองอุไรและเหลืองปรีดียาธร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองผักชีเหนือ