นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวรักบ้านเกิด (ข้าวพันธุ์เจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี ) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ประกอบการภายในนิคมฯหนองแค,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่และโรงเรียนวัดหนองผักชี รวมถึงเครือข่าย Eco Green Network เข้าร่วมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวรักบ้านเกิด ในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแคเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป