คุณอนุชิต พยอมน้อย (Industrial Estate Business Manager)
และ คุณวราวุฒิกร เจนการศึก (นายช่าง 8) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร รางวัล การรักษาระบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ Eco–Excellence โดย คุณสมจิณณ์ พิลึก (ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เป็น ผู้มอบรางวัล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา