นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จัดกิจกรรมชวนจิตอาสาลงแขกดำนา โครงการปลูกข้าวรักบ้านเกิด (ข้าวพันธุ์เจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ.แปลงนาสาธิตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิชชา ทรงประยูร
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เป็นปะธานกล่าวเปิดโครงการ และมีจิตอาสาซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เครือข่าย Eco Green Network ของนิคมฯหนองแค รวมถึงคุณครูและนักเรียนจาก โรงเรียนวัดหนองผักชีและ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม นิคมอุตสาหกรรมหนองแคขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสาโครงการลงแขกดำนาเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี