นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ/โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จัดทำ “ตู้ กนอ.ปันสุข”
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ณ บริเวณวัดหนองผักชีเหนือ