นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ/โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค นำโดย คุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม
(Engineering Solution Services Manager) คุณวิชชา ทรงประยูร (ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค)
คุณอนุชิต พยอมน้อย (ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) ร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ “คนหนองแคดูแลกัน” ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
เพื่อสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับอำเภอหนองแค โดยได้รับเกียรติจาก นายแปลก เทพรัตน์ นายอำเภอหนองแคเป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค